PENAFIAN

Polisi Penafian dan Kerahsiaan

ErinSakura.Com dimiliki dan diuruskan oleh Kayz Asia Sdn Bhd. Pemilik laman web ini ErinSakura.Com tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, Erin Sakura juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda untuk digunakan selain untuk menganalisa prestasi kandungan melalui penggunaan cookies yang anda boleh nyahaktifkan pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda. Anda bersetuju untuk membenarkan Erin Sakura menggunakan dan menyimpan cookies ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Waranti dan penggunaan Maklumat

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari laman web ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari laman web ini adalah atas tanggungan anda. Pihak Erin Sakura sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

Polisi penafian ini ditulis dan sah pada 14 November 2017, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis.

DISCLAIMER:“Erin Sakura” does not claim to own exclusive rights on all images and videos published. All sources we use to create our articles are and will be credited with a proper link-back. However, we are hosting a lot of uncredited material from unknown authors we received via mails, from friends and our readers. If you own copyrights to some material such as images or data and you want us to remove it from our pages, contact us to claim your ownership and we will either credit you and your website, or if you wish – completely remove the content.